2022/
Kamakura,Kanagawa,Japan/
Interior Renovation/
Curtain:Yuki Tsutsumi/
Constructor:Yasuike Kenchiku Kobo Co., Ltd./
Photo:Ittetsu Matsuoka