2022
Kamakura,Kanagawa,Japan
Interior Renovation
Curtain:Yuki Tsutsumi
Constructor:Yasuike Kenchiku Kobo Co., Ltd.
Photo:Ittetsu Matsuoka