OFFICE YUASA
2019
Kodaira,Tokyo,Japan
Apartment Renovation
Constructor:ISAHAYA(sahaya.co.jp)
Lump Design:Yuki Tsutsumi, Ryosuke Yuasa
Furniture Design:Ryosuke Yuasa
Picture:Yusuke Hayashi
Objet:Hiroshi Naito
Photo:Haruyuki Shirai