2023/same gallery,Shinagawa-ku,Tokyo,Japan/Exhibition /Client:same gallery/Exhibitor:Ryosuke Yuasa/Mirror Design:Ryosuke Yuasa/Production Cooperation:Shinji Matsuo/Poster Design:Yukasa Narisada/Photo:Kisshomaru

2023/plateau books,Bunkyo-ku,Tokyo,Japan/Exhibition /Client:plateau books/Curation:Yuki Niekawa/Drawing:Ryosuke Yuasa/Photo:Mariko Yasaka

2023/ Shibuya-ku,Tokyo,Japan/ Selected Exhibition/ Project: TEMPO/ Drawing: Ryosuke Yuasa/ Photo Collage: Yukasa Narisada/ Model: Anri Fujii,Kohei Matsui/ Cooperator: Hikaru Nishimoto/

2023/Roppongi,Tokyo,Japan/Exhibition Design/Client:Jaguar Land Rover Japan Limited/Producer:ConCierGe inc./Director:Kei Shiratori/Designer:Yuki Tsutsumi,Ryosuke Yuasa/Photo:Yukasa Narisada

2022/ Kamakura,Kanagawa,Japan/ Interior Renovation/ Curtain:Yuki Tsutsumi/ Constructor:Yasuike Kenchiku Kobo Co., Ltd./ Photo:Ittetsu Matsuoka

2023/ BASE,Taito-ku,Tokyo,Japan/ Exhibition/ Exhibitor:KASA(Aleksandra Kovalev,Kei Sato),Ryosuke Yuasa/ Organizer:+BASE(Hiroyuki Unemori・Chie Konno)/ Documentation:Yukasa Narisada/ Photo:Tomoyuki Kusunose/ Drawing:Ryosuke Yuasa/ Project:PALACE

2022/ un,Ota-ku,Tokyo,Japan/ Exhibition/ Client:YAECA/ Curatoin:Nanae Mizushima(pendulum)/ DM Design:Daisuke Kano/ Sponcers:NICHILAY MAGNET CO.,LTD. / SHILOGANE KASEI CO.,LTD. / HOLOGRAM SUPPLY CO.,LTD./ Photo:Ittetsu Matsuoka/ Drawing:Office Yuasa

2022/ un,Ota-ku,Tokyo,Japan/ Exhibition/ Client:YAECA/ Curatoin:Nanae Mizushima(pendulum)/ DM Design:Daisuke Kano/ Sponcers:NICHILAY MAGNET CO.,LTD. / SHILOGANE KASEI CO.,LTD. / HOLOGRAM SUPPLY CO.,LTD./ Photo:Chieko Shiraishi/ Drawing:Office Yuasa

2022/Himi,Toyama,Japan/House Renovation/となりはランデヴー /Constructor:Ezaki Kenchiku(GO)/Photo:Haruyuki Shirai

2022/ Shibuya,Tokyo,Japan/ Shop Renovation/ Constructor:Kikuta Komuten/ Curtain:Yuki Tsutsumi/ Photo:Haruyuki Shirai

2022.1.16.SUN/ Oiso,Kanagawa,Japan/ Group Exhibition@FLASH/ Exhibitor:/ Ryosuke Yuasa[Hello,there]/ Yurika Kono["Lights,lights,lights"]/ Kenta Kawagoe[Paper relirf 21-1(P.d.F,Entablature of the sleepers)]/ Tetsu Umehara[BPX]/ Yukasa Narisada[Suddenly in the Dark]/ Yuki Tsutsumi[Stripy of Stripes]/ Takahiro Ohmura[Dwelling of Spirits]/ Makoto Ueda[Private Letters]/ Photo:Fuminori Toquyama

2021/ Oiso,Kanagawa,Japan/ Architecture/ Constructor:Yasuike Kenchiku Kobo Co., Ltd./ Curtain:Yuki Tsutsumi/ Photo:Yurika Kono

2021/ Oiso,Kanagawa,Japan/ Architecture/ Constructor:Yasuike Kenchiku Kobo Co., Ltd./ Curtain:Yuki Tsutsumi/ Photo:Kenta Kawagoe

2021/ Koto-ku,Tokyo,Japan/ Exhibition Design/ Client:LIXIL/ Direction:Trunk/ Lighting:Izumi Okayasu/ Constructor:YAMAGEN,waki process inc./ Photo:©︎Nacasa&Partners

2021/ Himi,Toyama,Japan/ House Renovation/ となりはランデヴー/ Constructor:Ezaki Kenchiku(GO)/ Photo:Shinnosuke Oshiro,Mizuki Kinoshita

2021/ Takaoka,Toyama,Japan/ Exhibition Design/ Client:Toyama Prefectual/ Constructor:HORAISHA/ Photo:Mizuki Kinoshita

2021/ Toyama,Toyama,Japan/ Exhibition Design/ Client:Toyama Prefectural/ Entrance Installation:Takakuni Kawahara/ Photo:Daisuke Ohki

3F

2021/ Himi,Toyama,Japan/ Building Renovation/ Client:HOUSEHOLD/ Constructor:Ezaki Kenchiku(GO)/ Sign Design:Ryosuke Yuasa Photo:Mizuki Kinoshita

2020/ Toyama,Toyama,Japan/ Restaurant Renovation/ Client:COOKTOWN/ Constructor:Ezaki Kenchiku(GO)/ Sign Design:Takashi Takamori/ Photo:Yusuke Hayashi

2020/ Himi,Toyama,Japan/ Playground Design/ Client:Himi-shi/ Design cooperation:Taiyo Kogyo/ Photo:Mizuki Kinoshita

2019/ Toda City,Saitama,Japan/ Apartment Renovation/ Constructor:ISAHAYA(isahaya.co..jp)/ Curtain:Yuki Tsutsumi/ Photo:Haruyuki Shirai

2019/ Kodaira,Tokyo,Japan/ Apartment Renovation/ Constructor:ISAHAYA(sahaya.co.jp)/ Lump:Yuki Tsutsumi,Ryosuke Yuasa/ Furniture Design:Ryosuke Yuasa Picture:Yusuke Hayashi/ Objet:Hiroshi Naito/ Photo:Haruki Shirai

2019/ Shibuya,Tokyo,Japan/ Exhibition Design/ Client:SEIKO/ Producer:Trunk/ Creator:we+,Shingo Abe/ Constructor:waki process inc./ Photo:Daisuke Ohki

2019/ Omotesando,Tokyo,Japan/ Exhibition Design/ Client:SEIKO/ Producer:Trunk/ Creator:Hideyuki Nakayama/ Constructor:waki process inc./ Photo:Daisuke Ohki

2019/ Okegawa,Saitama,Japan/ Apartment Renovation/ Client:My Parents/ Constructor:ROOVICE/ Photo:Haruyuki Shirai

2018/ Himi,Toyama,Japan/ Building Renovation/ Client:HOUSEHOLD/ Constructor:Ezaki Kenchiku/ Sign Design:Takashi Takamori/ Photo:Haruyuki Shirai